قبل
بعدی

خدمات ما

صدور گواهی سلامت

صدور گواهی سلامت جهت خودروهای تبدیل کارگاهی توسط شرکت بازرسی SGS ایران

دوگانه سوز خوردو

تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز با استفاده از تسهیلات یارانه ای و یا تبدیل آزاد

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش خودروهای دوگانه سوز که توسط این مرکز تبدیل گردیده اند

تعمیرات خودروهای دوگانه سوز کارگاهی و کارخانه ای با استفاده از کادر مجرب 

فروش قطعات یدکی خودروهای دوگانه سوز تبدیل کارگاهی و کارخانه ای OEM

همکاران ما