مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

مهره پایه مخزن وانت کارخانه ای

مهره پایه مخزن وانت کارخانه ای

برای محکم کردن مخزن گاز طبیعی در محل نصب از یک عدد پایه و دو عدد بست کمربندی وپیچ ومهره استفاده می شود . همچنین جهت جلوگیری از امکان خوردگی از لاستیک سخت وضد رطوبت استفاده شده تا جلوی تماس فلز به فلز مخزن با پایه وتسمه گرفته شود.این مهره ها جهت استفاده در این نوع پایه مخزن وانت و روا تبدیل کارخانه ای استفاده میگردد.

مطالب مشابه