مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

اورینگ پرکن 14 در 2.5

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART

شیر سوختگیری وسیله ای است که از طریق اتصال نازل سوختگیری توزیع کننده گاز جایگاه سوختگیری cngبه آن گاز طبیعی از طریق شیر مخزن به درون مخزن جریان یافته وعمل سوختگیری انجام می شود این وسیله یک شیر یکطرفه بوده که تنها امکان ورود گاز به داخل مخزن را فراهم ساخته ودر نقطه ای که از مخزن فاصله دارد نصب می شود (معمولا برروی گلگیر عقب خودرو یا بغل قسمت بار)

مطالب مشابه