مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

مخزن

برای اطلاع از موجودی و قیمت با ما تماس بگیرید

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART
کارگاهی

پایه مخزن دوقلو

پایه مخزن دوقلو برای محکم کردن دو عدد مخزن گاز طبیعی استفاده میشود و در محل نصب از یک عدد پایه و چهار عدد بست کمربندی و پیچ و مهره استفاده می شود.

همچنین جهت جلوگیری از امکان خوردگی از لاستیک سخت و ضد رطوبت استفاده شده تا جلوی تماس فلز به فلز مخزن با پایه وتسمه گرفته شود.

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART
کارگاهی

پایه مخزن

پایه مخزن برای محکم کردن  مخزن گاز طبیعی استفاده میشود و در محل نصب از یک عدد پایه و دو عدد بست کمربندی و پیچ و مهره استفاده می شود.

همچنین جهت جلوگیری از امکان خوردگی از لاستیک سخت و ضد رطوبت استفاده شده تا جلوی تماس فلز به فلز مخزن با پایه وتسمه گرفته شود.