مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

لوازم برقی

برای اطلاع از موجودی و قیمت با ما تماس بگیرید

کارخانه ای

تایمینگ ادونسر OMVL

در هنگام استفاده از سوخت گاز طبیعی لازم است که زمان جرقه زنی شمع توسط دستگاه پیش انداز زمان جرقه 10تا 15درجه به جلو انداخته شود تا زمان کافی برای آزاد سازی انرژی حرارتی سوخت گاز فراهم گردد که این عمل توسط دستگاه پیش انداز زمان جرقه صورت می پذیرد

کارخانه ای

ایسیو سمند لندی رنزو اومگاز ماتریکس

این دستگاه در خودروهای انژکتوری بکا می رود وهنگامی که موتور در حابت گاز سوز کار می کند با توجه به دور موتور فشردگی پدال گاز ومیزان اکسیژن موجود در اگزوز خودرو نسبت هوا به سوخت مناسب را تشخیص داده وبه شیر حداکثر جریان برقی جهت کاهش ویا افزایش میزان گاز تحویلی به م.ت.ر فرمان می دهد

کارخانه ای

ایسیو omvl

این دستگاه در خودروهای انژکتوری بکا می رود وهنگامی که موتور در حابت گاز سوز کار می کند با توجه به دور موتور فشردگی پدال گاز ومیزان اکسیژن موجود در اگزوز خودرو نسبت هوا به سوخت مناسب را تشخیص داده وبه شیر حداکثر جریان برقی جهت کاهش ویا افزایش میزان گاز تحویلی به م.ت.ر فرمان می دهد

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART
کارخانه ای

ایسیو گاز سکونشیال شهاب گاز سوز

این دستگاه در خودروهای انژکتوری بکا می رود وهنگامی که موتور در حابت گاز سوز کار می کند با توجه به دور موتور فشردگی پدال گاز ومیزان اکسیژن موجود در اگزوز خودرو نسبت هوا به سوخت مناسب را تشخیص داده وبه شیر حداکثر جریان برقی جهت کاهش ویا افزایش میزان گاز تحویلی به م.ت.ر فرمان می دهد