مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

سنسور خلاء

برای اطلاع از موجودی و قیمت با ما تماس بگیرید

سه راهی خلاء کارخانه ای
سنسور خلاء

سه راهی خلاء کارخانه ای

سنسور خلاء نشان دهنده ميزان فشار گاز انژكتورها در حالت سوخت گاز مي باشد.سه راهی خلاء از طریق شیلنگ به سنسور خلاء متصل و میزان گاز و وکیوم را به ایسیو گاز اطلاع میدهد.

سنسور خلاء GHS
سنسور خلاء

سنسور خلاء GHS

سنسور خلاء نشان دهنده ميزان فشار گاز انژكتورها در حالت سوخت گاز مي باشد.سه راهی خلاء کارخانه ای از طریق شیلنگ به سنسور خلاء متصل و میزان گاز و وکیوم را به ایسیو گاز اطلاع میدهد.

سنسور خلاء

چهارراه خلاء

سنسور خلاء نشان دهنده ميزان فشار گاز انژكتورها در حالت سوخت گاز مي باشد.سه راهی خلاء کارخانه ای از طریق شیلنگ به سنسور خلاء متصل و میزان گاز و وکیوم را به ایسیو گاز اطلاع میدهد.

سنسور خلاء

سنسور خلاء EGAS

نشان دهنده ميزان فشار گاز انژكتورها در حالت سوخت گاز مي باشد.