مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

بیمه و برچسب سوختگیری

برای اطلاع از موجودی و قیمت با ما تماس بگیرید

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART
بیمه و برچسب سوختگیری

برچسب سوختگیری خودروهای دوگانه سوز

برچسب سوختگیری خودروهای دوگانه سوز یک لیبل پلاستیکی است که بر روی شیشه جلوی خودرو نصب میگردد. الصاق برچسب سوختگیری خودروهای دوگانه سوز به این معناست که خودرو مذکور توسط کارشناس سازمان بازرسی مورد بازبین قرار گرفته و استانداردهای لازم را پاس نموده است . این خودرو پس از الصاق برچسب سوختگیری در تمام جایگاههای گاز CNG سطح کشور میتواند سوختگیری نموده و خورو امن محصوب میگردد. برچسب های سوختگیری دارای تاریخ اعتبار می باشد که سال و ماه انتهای اعتبار را نمایش میدهد و پس از اتمام اعتبار برچسب سوختگیری راننده خودرو میبایست با مراجعه به مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز نصبت به تهیه برچسب جدید اقدام نماید.