مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

کارخانه ای

برای اطلاع از موجودی و قیمت با ما تماس بگیرید

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART
ریل سوخت

نازل گاز ثابت سکونشیال

پس از سال ها تلاش در صنعت CNG سرانجام سیستم های میکسری جای خود را به سیستم های انژکتوری دادند.در این سیستم ها سوزن های انژکتور که دارای انواع مختلفی هستند وظیفه پاشش گاز به اندازه کافی به هر سیلندر را دارند.این نازل بصورت ثابت بر روی منیفولد نصب و  CNG از ریل سوخت توسط شیلنگ به این نازل ها رسیده و بعنوان سوخت در خودرو استفاده میگردد.

ریل سوخت

نازل گاز سکونشیال

پس از سال ها تلاش در صنعت CNG سرانجام سیستم های میکسری جای خود را به سیستم های انژکتوری دادند.در این سیستم ها سوزن های انژکتور که دارای انواع مختلفی هستند وظیفه پاشش گاز به اندازه کافی به هر سیلندر را دارند.

مهره پایه مخزن وانت کارخانه ای
کارخانه ای

مهره پایه مخزن وانت کارخانه ای

برای محکم کردن مخزن گاز طبیعی در محل نصب از یک عدد پایه و دو عدد بست کمربندی وپیچ ومهره استفاده می شود . همچنین جهت جلوگیری از امکان خوردگی از لاستیک سخت وضد رطوبت استفاده شده تا جلوی تماس فلز به فلز مخزن با پایه وتسمه گرفته شود.این مهره ها جهت استفاده در این نوع پایه مخزن وانت و روا تبدیل کارخانه ای استفاده میگردد.

سه راهی خلاء کارخانه ای
سنسور خلاء

سه راهی خلاء کارخانه ای

سنسور خلاء نشان دهنده ميزان فشار گاز انژكتورها در حالت سوخت گاز مي باشد.سه راهی خلاء از طریق شیلنگ به سنسور خلاء متصل و میزان گاز و وکیوم را به ایسیو گاز اطلاع میدهد.

سنسور خلاء GHS
سنسور خلاء

سنسور خلاء GHS

سنسور خلاء نشان دهنده ميزان فشار گاز انژكتورها در حالت سوخت گاز مي باشد.سه راهی خلاء کارخانه ای از طریق شیلنگ به سنسور خلاء متصل و میزان گاز و وکیوم را به ایسیو گاز اطلاع میدهد.

ریل سوخت ماتریکس
ریل سوخت

ریل سوخت ماتریکس

پس از سال ها تلاش در صنعت CNG سرانجام سیستم های میکسری جای خود را به سیستم های انژکتوری دادند.در این سیستم ها سوزن های انژکتور که دارای انواع مختلفی هستند وظیفه پاشش گاز به اندازه کافی به هر سیلندر را دارند.این نازل بصورت ثابت بر روی منیفولد نصب و  CNG از ریل سوخت ماتریکس توسط شیلنگ به این نازل ها رسیده و بعنوان سوخت در خودرو استفاده میگردد.

ریل سوخت

ریل سوخت AEB

پس از سال ها تلاش در صنعت CNG سرانجام سیستم های میکسری جای خود را به سیستم های انژکتوری دادند.در این سیستم ها سوزن های انژکتور که دارای انواع مختلفی هستند وظیفه پاشش گاز به اندازه کافی به هر سیلندر را دارند.این نازل بصورت ثابت بر روی منیفولد نصب و  CNG از ریل سوخت ماتریکس توسط شیلنگ به این نازل ها رسیده و بعنوان سوخت در خودرو استفاده میگردد.: CNG Injector Rail

سنسور خلاء

چهارراه خلاء

سنسور خلاء نشان دهنده ميزان فشار گاز انژكتورها در حالت سوخت گاز مي باشد.سه راهی خلاء کارخانه ای از طریق شیلنگ به سنسور خلاء متصل و میزان گاز و وکیوم را به ایسیو گاز اطلاع میدهد.

کارخانه ای

تایمینگ ادونسر OMVL

در هنگام استفاده از سوخت گاز طبیعی لازم است که زمان جرقه زنی شمع توسط دستگاه پیش انداز زمان جرقه 10تا 15درجه به جلو انداخته شود تا زمان کافی برای آزاد سازی انرژی حرارتی سوخت گاز فراهم گردد که این عمل توسط دستگاه پیش انداز زمان جرقه صورت می پذیرد

کارخانه ای

ایسیو سمند لندی رنزو اومگاز ماتریکس

این دستگاه در خودروهای انژکتوری بکا می رود وهنگامی که موتور در حابت گاز سوز کار می کند با توجه به دور موتور فشردگی پدال گاز ومیزان اکسیژن موجود در اگزوز خودرو نسبت هوا به سوخت مناسب را تشخیص داده وبه شیر حداکثر جریان برقی جهت کاهش ویا افزایش میزان گاز تحویلی به م.ت.ر فرمان می دهد

کارخانه ای

ایسیو omvl

این دستگاه در خودروهای انژکتوری بکا می رود وهنگامی که موتور در حابت گاز سوز کار می کند با توجه به دور موتور فشردگی پدال گاز ومیزان اکسیژن موجود در اگزوز خودرو نسبت هوا به سوخت مناسب را تشخیص داده وبه شیر حداکثر جریان برقی جهت کاهش ویا افزایش میزان گاز تحویلی به م.ت.ر فرمان می دهد

شیرآلات

شیر مخزن دستی مخروطی شهاب گاز سوز

شیر مخزن دستی مخروطی شهاب گاز سوز  شیری است که بر روی مخزن نصب شده و عمل ورود وخروج گاز از مخزن به سمت موتور توسط چرخش دستی آن کنترل می گردد. معمولا این شیر دارای یک پولکی پلره شونده و یک مسبر با آلیاز ذوب شونده بوده که در فشار و دماهای بلاتر از حد کاری سیستم باز شده واز افزایش فشار مخزن جلوگیری می کند .همچنین این شیر دارای یک شیر جریان اضافه است که در صورت رد شدن جریان گاز بیشتر از حد طراحی (به عنوان مثال در هنگام سوراخ شدن لوله سوخت) خروج گاز از مخزن را متوقف می نماید.

رگلاتور

رگلاتور سکونشیال شهاب گازسوز

رگلاتور وسیله ای است که در مسیر گاز خروجی از مخزن گاز طبیعی به سمت موتور خودرو قرار گرفته وفشار گاز cngرا از 200اتمسفر در طی 3مرحله به کمتر از 1 اتمسفر میرساند . رگلاتور یک شیر برقی دارد که در موارد خاموش شدن موتور خاموش بودن آن به هنگام استفاده از سوخت بنزین جریان گاز به سمت موتور را قطع می کند

رگلاتور

رگلاتور سکونشیال EGAS

رگلاتور وسیله ای است که در مسیر گاز خروجی از مخزن گاز طبیعی به سمت موتور خودرو قرار گرفته وفشار گاز cngرا از 200اتمسفر در طی 3مرحله به کمتر از 1 اتمسفر میرساند . رگلاتور یک شیر برقی دارد که در موارد خاموش شدن موتور خاموش بودن آن به هنگام استفاده از سوخت بنزین جریان گاز به سمت موتور را قطع می کند

ریل سوخت

ریل سوخت شهاب گاز سوز

پس از سال ها تلاش در صنعت CNG سرانجام سیستم های میکسری جای خود را به سیستم های انژکتوری دادند.در این سیستم ها سوزن های انژکتور که دارای انواع مختلفی هستند وظیفه پاشش گاز به اندازه کافی به هر سیلندر را دارند.

سنسور خلاء

سنسور خلاء EGAS

نشان دهنده ميزان فشار گاز انژكتورها در حالت سوخت گاز مي باشد.