مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

گردگیر پرکن پلاستیکی

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART

لوله موج دار خرطومی در ورودی شیر دستی مخزن ولوله های متصل به آن نصب شده وعمل تهویه گاز های حاصل از نشتی احتمالی را از شیر پرکن ویا شیر مخزن از طریق مجرای تهویه به خارج از خودرو انجام می دهد

مطالب مشابه