مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

پایه مخزن

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART

پایه مخزن برای محکم کردن  مخزن گاز طبیعی استفاده میشود و در محل نصب از یک عدد پایه و دو عدد بست کمربندی و پیچ و مهره استفاده می شود.

همچنین جهت جلوگیری از امکان خوردگی از لاستیک سخت و ضد رطوبت استفاده شده تا جلوی تماس فلز به فلز مخزن با پایه وتسمه گرفته شود.

مطالب مشابه