مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

میکسر الومینیومی پژو2000

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART

میکسر وسیله ا است که بر روی کاربراتور یا مجرای هوای ورودی موتور وبعد از فیلتر هوا نصب شده و وظیفه آن مخلوط کردن حجم مناسبی از گاز مصرفی موتور با هوا می باشد

مطالب مشابه