مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

مجموعه پرکن شهاب گازسوز

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART

شیر سوختگیری وسیله ای است که از طریق اتصال نازل سوختگیری توزیع کننده گاز جایگاه سوختگیری cngبه آن گاز طبیعی از طریق شیر مخزن به درون مخزن جریان یافته وعمل سوختگیری انجام می شود این وسیله یک شیر یکطرفه بوده که تنها امکان ورود گاز به داخل مخزن را فراهم ساخته ودر نقطه ای که از مخزن فاصله دارد نصب می شود (معمولا برروی گلگیر عقب خودرو یا بغل قسمت بار)

مطالب مشابه

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART
ریل سوخت

نازل گاز ثابت سکونشیال

پس از سال ها تلاش در صنعت CNG سرانجام سیستم های میکسری جای خود را به سیستم های انژکتوری دادند.در این سیستم ها سوزن های انژکتور که دارای انواع مختلفی هستند وظیفه پاشش گاز به اندازه کافی به هر سیلندر را دارند.این نازل بصورت ثابت بر روی منیفولد نصب و  CNG از ریل سوخت توسط شیلنگ به این نازل ها رسیده و بعنوان سوخت در خودرو استفاده میگردد.

ریل سوخت

نازل گاز سکونشیال

پس از سال ها تلاش در صنعت CNG سرانجام سیستم های میکسری جای خود را به سیستم های انژکتوری دادند.در این سیستم ها سوزن های انژکتور که دارای انواع مختلفی هستند وظیفه پاشش گاز به اندازه کافی به هر سیلندر را دارند.