مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

لوله فشار قوی فولادی با روکش

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART

خط لوله مسیر لوله فولادی بدون درز بوداه که برابراستاندارد مربوط آزمایش شده وهمچنین دربرابرخوردگی وزنگ زدگی وارتعاش مقاومت دارد

مطالب مشابه