مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

عیب یابی عمل احتراق از راه رنگ دود اگزوز

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART

دود سیاه:
خروج دود سیاه از سیستم اگزوز به معنی غنی بودن نسبت سوخت به هوا(یعنی خارج شدن از محدوده استوکیومتریک 14.7:1)،زیادتر بودن بنزین نسبت به هوا خواهد بود.دود سیاه شاید در ابتدای روشن نمودن خودرو،مخصوصا در هنگام سرد بودن موتور دیده شود اما در صورتیکه پس از گرم شدن موتور نیز باز این مشکل دیده شد باید در صدد رفع آن برآمد.در زمان خروج دود سیاه میزان هیدروکربورهای نسوخته زیاد خواهد بود.

دلایل:
1.در صورت کاربراتوی، تنظیم نبودن کاربراتور(به ساسات توجه شود)
2.صحیح نبودن تایمینگ موتور
3.وجود نشتی در انژکتورها
4.گرفتگی فیلتر هوا
5.فشار بیش از حد در سیستم سوخت رسانی

دود سفید:
دود سفید را باید جدی گرفت!
شایع ترین احتمالی که در زمان خروج دود سفید از اگزوز ممکن است وجود داشته باشد،سوختن مایع خنک کننده موتور درون محفظه احتراق است که در این زمان به قول مکانیک ها خودرو آب روغن غاطی کرده!در این زمان ابتدا سطح مایع خنک کننده را چک کنید و در صورت کم شدن به آن بیافزایید.عیب دیگری که ممکن است مسبب بوجود آمدن دود سفید باشد سوختن روغن هیدرولیک درون گیربکس خودروست.
مشاهده دود سفید در صبح و مخصوصا سرد بودن هوا طبیعی است؛اما در صورت گرم شدن و ادامه این روند مسئله از جایی دیگر است.

دلایل:
1.سوختن واشر سرسیلندر
2. ترک خوردگی سرسیلندر و یا بلوکه موتور
3.سوختن روغن هیدرولیک گیربکس

 

دود خاکستری مایل به آبی:

خروج دوی به این رنگ از سیستم اگزوز معنایی نمی تواند داشته باشد مگر،سوختن روغن موتور درون محفظه احتراق.
توجه!
در صورتیکه دود خروجی از اگزوز خودرو به رنگ آبی بود حتما در ابتدا سطح روغن موتور را چک نمائید.در صورت پایین تر بودن میزان روغن از حد مجاز حتما به روغن درون موتور بیافزایید تا از خطات جدی که نداشتن روعن میتواند برای موتور اتومبیل بوجود بیاورد جلوگیری کنید.

دلایل:
1.شکستن رینگ پستون
2.خراش برداشتن دیواره سیلندر
3.شکستگی و یا خرابی در بوش سوپاپ

مطالب مشابه