مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

شیر مرکب LPG شهاب گازسوز

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART

شیر مرکب LPG شهاب گازسوز یکی از محصولات شرکت صنایع شهاب گاز سوز است که بر روی مخزن گاز LPG نصب میشود . این شیر وظیفه قطع و وصل جریان گاز و اندازه گیری حجم گاز را بعهده دارد.

مطالب مشابه