مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

شیر حداکثر جریان برقی _ استپر

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART

استپر موتور در کیت های نسل دوم مورد استفاده قرار می گیرد. این قطعه در مسیر گاز خروجی از رگولاتور به میکسر نصب شده و وظیفه کنترل جریان گاز وردی به میکسر را برعهده دارد

مطالب مشابه