مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

شیر حداکثرجریان لاکی تک لول

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART

این شیر بین رگلاتور ومیکسر نصب شده وتوسط آن می توان حداکثر جریان مورد نیاز موتور رادر دورهای بالا پیش از ورود به میکسر تنظیم نمود. توجه گردد که جهت خودروهای کاربراتوری وانژکتوری ساده این شیر دارای تنظیم دستی بوده ولی در بعضی خودروها ی انژکتوری دارای واحد کنترل الکترونیکی وحسگر میزان اکسیژن در لوله اگزوز تنظیم میزان گاز ورودی به سمت موتور توسط یک شیر حداکثر جریان برقی ونصل شده به مدار الکترونیکی سیستم صورت می پذیرد

مطالب مشابه