مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

شیر برقی گاز LPG شهاب گازسوز

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART

شیر برقی گاز LPG شهاب گازسوز علاوه بردارا بودن کلیه مشخصایت شیر دستی مخزن دارای سیستم عملکرد برقی نیز بوده که با قطع برق خودرو مسیر خروجی گاز LPG بسته میگردد.

در بعضی از مدل های شیر مخزن بر روی آن شیر یکطرفه نیز تعبیه گردیده است.

مطالب مشابه