مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

شیر برقی گاز شهاب گازسوز (کاتاف)

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART

این شیر علاوه بردارا بودن کلیه مشخصایت شیر دستی مخزن دارای سیستم عملکرد برقی نیز بوده که با قطع برق خودرو مسیر خروجی گاز بسته میگردد در بعضی از مدل های شیر مخزن بر روی آن شیر یکطرفه نیز تعبیه گردیده است

مطالب مشابه