مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

سه راهی گیج

SHAHABGASSOOZ BAFABDEH IMANDOOST CNG PART

سه راهی گیج  قطعه ای است که برای نصب گیج در سوخت سی ان جی استفاده میشود

مطالب مشابه