مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

سنسور خلاء EGAS

نشان دهنده ميزان فشار گاز انژكتورها در حالت سوخت گاز مي باشد.

مطالب مشابه