مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

درختچه تایمینگ سوکت درشت

در هنگام استفاده از سوخت گاز طبیعی لازم است که زمان جرقه زنی شمع توسط دستگاه پیش انداز زمان جرقه 10تا 15درجه به جلو انداخته شود تا زمان کافی برای آزاد سازی انرژی حرارتی سوخت گاز فراهم گردد که این عمل توسط دستگاه پیش انداز زمان جرقه صورت می پذیرد

مطالب مشابه