مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

دانستنی های فنی آشنایی با سیستم گاز سوز خودروی پراید

دانستنی های فنی آشنایی با سیستم گاز سوز خودروی پراید

 

 

عمده دلایل استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت در بخش حمل و نقل:

۱) فواید و مزایای اقتصادی

۲) فواید زیست محیطی و انتشار آلاینده های کمتر

۳) ایمنی بالاتر

۴) ایجاد کار و اشتغال جدید

 

صفحه نمایش جلو:

 

۱) نشانگر وضعیت سوخت خودرو (منظور LED عبارت CNG است که نشان می دهد  خودرو در در حالت گاز سوز است و اگر خاموش باشد، نشان می دهد که خودرو در حالت بنزین سوز است)

2) نشانگر میزان گاز درون مخزن

نحوه تشخیص میزان گاز درون مخزن:

1-چهار عدد  LEDجهت نمایش مقدار فشار مخزن بر روی صفحه ی آمپر قرار دارد در ضمن یک چراغLED  نیز مربوط به نوشته ‍‍‍‍‍‍CNG می باشد.س

اولین LED از سمت چپ به رنگ نارنجی بوده و سه LED دیگر به رنگ سبز می باشند. در ضمن رنگ LED نوشته CNG به رنگ سبز بوده که به هنگام استفاده از سوخت CNG همواره لامپ نشانگر آن روشن می باشد.

2-در حالتی که کلید انتخاب سوخت در حالت بنزین قرار دارد کلید LED های سیستم گاز سوز خاموش می باشد و هنگامی که کلید تبدیل سوخت در حالت CNG قرار دارد، LEDهای سیستمک گاز سوز،میزان سوخت را مطابق زیر نشان میدهند:

در حالت پر بودن کامل مخازن:

تمامی LED های سبز رنگ روشن میشوند، LED نارنجی رنگ خاموش است.

در حالتی که، حدود سه چهار مخزن پر باشد:

LED دوم و و سوم از سمت چپ روشن بوده و در این حالت  LED نارنجی رنگ و LED چهارم خاموش است.

 

در حالتی که نصف مخزن پر باشد:

LED دوم از سمت چپ روشن بوده و LED های سوم و چهارم خاموش است. LED نارنجی رنگ نیز خاموش است.

 

در حالتی که حدود یک چهارم مخزن پر باشد:

تمامی LED های سبز رنگ خاموش بوده و LED نارنجی رنگ روشن خواهد بوددر این حالت میزان سوخت موجود در مخزان رو به اتمام است و مجددا باید عمل سوخت گیری خودرو انجام گردد.

در صورت بروز عیب در سیستم (در هر کدام از اجزای سیستم CNG مثلECU  سیستم CNG و یا سنسورهای خودرو) بسته به نوع عیب، شرایط مختلفی در وضعیت LED ها رخ خواهد داد.

 

روشن کردن خودرو:

کلید انتخاب سوخت چه در حالت بنزین سوز یا گاز سوز قرار داشته باشد موتوربه طور معمول در حالت بنزین سوز روشن می شود مگر در فاز اضطراری استارت که  متن نامشخص خواهد شد.

 

توجه مهم:

 

برای عملکرد بهینه موتور، بهتر است راننده پس از هر 150-100 کیلومتر رانندگی با CNG، حداقل 5 دقیقه با بنزین رانندگی نماید.

در هنگام استفاده از CNG، نباید مقدار بنزین موجود در باک بنزین کمتر از5 لیتر باشد(آستانه روشن شدن چراغ بنزین).

موارد ایمنی:

1-در صورت استشمام بوی گاز، سریعاً به حالت بنزین سوز رفته و پس از بستن شیر های مخازن گاز به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.

حالت اضطراری روشن کردن خودرو:

در این حالت موتور مستقیماً  در حالت گاز سوز روشن می شود. جهت فعال کردن این حالت در شرایطی که سوئیچ موتور در حالت on قرار دارد، کلید تبدیل سوخت را از حالت CNG به بنزین و سپس پس از از بنزین به CNG ببرید، این عملیات بایستی در کمتر از ۲ ثانیه انجام پذیرد.

 

تغییر سوخت از بنزین به CNG و برعکس :

با کلید تبدیل سوخت، می توانید هم حالت گازسوز و هم حالت بنزین سوز را جهت رانندگی انتخاب کنید.

 

توجه:

 

هنگامی که حدود سه‌ چهارم مخزن گاز خالی شد، LED نارنجی رنگ روشن می شود، در این حالت خودرو روی حالت گاز سوز کار می کند تا فشار گاز درون مخزن به حدود bar(15-10)  کاهش یابد، پس از آن در صورتی که کلید باز هم روی سوخت گاز باشد، خودرو به صورت اتوماتیک به حالت بنزین سوز تغییر حالت می دهد و LED مربوط به علامت CNG خاموش میشود و LED نارنجی رنگ روشن می ماند.

این حالت تا زمان تبدیل از حالت CNG به بنزین (که بعد از آن تمامی LED ها خاموش خواهد شد)، ادامه خواهد یافت ولی بهتر است است به منظور جلوگیری از خاموش شدن احتمالی خودرو در برخی شرایط و حفظ ایمنی لازم، عمل تبدیل سوخت به حالت بنزین سوز توسط  راننده به صورت دستی انجام شود و خودرو برای سوخت گیری گاز CNG به جایگاه سوخت گیری گاز طبیعی مراجعه نماید.

 

توجه:

 

از تغییر وضعیت مکرر تبدیل سوخت جداً خودداری نمایید.

کلید تغییر وضعیت سوخت:

بنا به تمایل راننده توسط یک کلید می توان موتور را از حالت  گاز سوز به بنزین سوز و بالعکس تبدیل کرد.

‏این کلید بر روی داشبورد خودرو قرار دارد (مطابق با شکل بالا).

 

نکات قابل توجه در مورد نحوه استفاده از کلید انتخاب سوخت:

الف) تبدیل از سوخت بنزین به گاز:

هرگاه خودرو روی حالت بنزین سوز باشد و کلید را به حالت گازسوز تغییر دهیم، خودرو در موقعیتی که دور بالاتر از rpm3000 در حال شتاب گیری نباشد به حالت گاز سوز تغییر سوخت می دهد. علت آن است که اگر کاربر در حال شتاب گیری در جاده است با افت ناشی از تبدیل سوخت مواجه نگردد.

ب) تبدیل از سوخت گاز به بنزین:

هرگاه خودرو در حالت گازسوز باشد پس از اینکه کلید را روی حالت بنزین سوز قرار دهیم، بلافاصله خودرو به حالت بنزین سوز تغییر وضعیت می دهد.

نکته:

در حالت استارت، خودرو با بنزین روشن میشود چه کلید انتخاب سوخت روی حالت بنزین باشد چه روی حالت گاز حال چنانچه کلید روی حالت گازCNG باشد پس از افزایش دور به بیش از rpm۳۰۰۰ و در حالت از دست دادن شتاب خودرو به حالت گازسوز تغییر وضعیت می دهد.

مطالب مشابه