مرکز خدمات فنی خودروهای دوگانه سوز شهاب گازسوز مشهد

اولین مرکز استاندارد نصب کیت دوگانه سوز CNG مشهد

انواع گیج های CNG

4-3 گیج فشار (Pressure Gauge)

وظیفه این قطعه، اندازه گیری و ارسال میزان فشار گاز داخل مخزن، به صورت جریان یا ولتاژ الکتریکی را بر عهده دارد. گیج فشار گازی می تواند، گاز را تا فشار 400 اتمسفر اندازه گیری کند. گیج های CNG دارای انواع مختلفی هستند:

الف) گیج های عقربه ای

این گیج ها شبیه به مانومتر های معمولی بوده و دارای یک برد الکترونیکی هستند، که روی طلق یا داخل قاب فلزی آن ها نصب شده است. موقعیت عقربه ها در این گیج ها با توجه به دیود های نوری استفاده شده در آن، این گیج ها را قادر می سازد که بتوان در چهار جهت آن ها را به درستی دید و همچنین از سیگنالی برای نمایش کلید، تبدیل سوخت ارسال می شود. منبع تغذیه این گیج ها، باید ولتاژی به اندازه 5 الی 12 ولت را تولید کند.

ب) گیج فنری و یا فشنگی

این گیج ها فشار گاز را بر اساس میزان جمع شدگی فنری که در داخل آن ها قرار گرفته است، اندازه گیری می کند. در واقع هر زمان با جمع شدن فنر، پتانسیومتر متصل به آن نیز حرکت کرده و موقعیت آن، میزان فشار گاز را نشان می دهد. از مزایایی این گیج ها این است، که این قطعات نیاز به منبع تغذیه ندارند.

د) گیج مخصوص سیستم LPG

این گیج ها برخلاف گیج های CNG، برای اندازه گیری فشار گاز داخل مخزن طراحی نشده اند. بلکه میزان سطح گاز مایع داخل مخزن را نمایش می دهند. گیج های LPG توسط آهن ربایی که به وسیله شناور داخل مخزن به حرکت در می آید، کار می کند.

 

مطالب مشابه